Foto a videoprodukcia.

  •  ponúkame natočenie a spracovanie videozáznamov rôzneho druhu:
  •  výroba videoklipov,
  •  filmových dokumentov,
  •  spravodajstvo,
  •  reklamné spoty.
  •  Realizujeme aj výrobu spoločenských podujatí svadby, stužkové a pod.