Hudobná skupina ALTERO.
Hudobný štýl zameraný na ľudové a moderné piesne. Videoklipy a koncertné záznamy. Skladby, ktoré sme realizovali aj pre televíziu Senzi.